Zpracování a prodej medu

Zpracování a prodej medu


Prodej medu bude opět zahájen až po vytočení první snůšky.